Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 45:6

6 Want het zijn nu twee jaren des hongers in het midden des lands; en er zijn nog vijf jaren, in welke geen ploeging noch oogst zijn zal.