Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 46:1

1 En Israel verreisde met al wat hij had, en hij kwam te Ber-seba, en hij offerde offeranden aan den God van zijn vader Izak.