Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 46:11

11 En de zonen van Levi: Gerson, Kehath en Merari.