11 En de zonen van Levi: Gerson, Kehath en Merari.