13 En de zonen van Issaschar: Tola, en Puwa, en Job, en Simron.