14 En de zonen van Zebulon: Sered, en Elon, en Jahleel.