Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 46:18

18 Dit zijn de zonen van Zilpa, die Laban aan zijn dochter Lea gegeven had; en zij baarde Jakob deze zestien zielen.