19 De zonen van Rachel, Jakobs huisvrouw: Jozef en Benjamin.