Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 46:2

2 En God sprak tot Israel in gezichten des nachts, en zeide: Jakob, Jakob! En hij zeide: Zie, hier ben ik!