22 Dit zijn de zonen van Rachel, die Jakob geboren zijn, al te zamen veertien zielen.