24 En de zonen van Nafthali: Jahzeel, en Guni, en Jezer, en Sillem.