Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 46:30

30 En Israel zeide tot Jozef: Dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft!