10 En Jakob zegende Farao, en ging uit van Farao's aangezicht.