Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 47:16

16 En Jozef zeide: Geeft uw vee, zo zal ik het u geven voor uw vee, indien het geld ontbreekt.