Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 47:21

21 En aangaande het volk, dat zette hij over in de steden, van het ene uiterste der palen van Egypte, tot aan het andere uiterste deszelven.