Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 48:11

11 En Israel zeide tot Jozef: Ik had niet gemeend uw aangezicht te zien; maar zie, God heeft mij ook uw zaad doen zien!