Genesis 48:8

8 En Israel zag de zonen van Jozef, en zeide: Wiens zijn deze?