14 Issaschar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken.