19 Aangaande Gad, een bende zal hem aanvallen; maar hij zal haar aanvallen in het einde.