Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 49:2

2 Komt samen en hoort, gij, zonen van Jakob! en hoort naar Israel, uw vader.