23 De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan, en beschoten, en hem gehaat;