Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 49:32

32 De akker, en de spelonk, die daarin is, is gekocht van de zonen Heths.