32 De akker, en de spelonk, die daarin is, is gekocht van de zonen Heths.