Genesis 49:5

5 Simeon en Levi zijn gebroeders! hun handelingen zijn werktuigen van geweld!