11 Zo waren al de dagen van Enos negenhonderd en vijf jaren; en hij stierf.