12 En Kenan leefde zeventig jaren, en hij gewon Mahalal-el.