14 Zo waren al de dagen van Kenan negenhonderd en tien jaren; en hij stierf.