20 Zo waren al de dagen van Jered negenhonderd twee en zestig jaren; en hij stierf.