21 En Henoch leefde vijf en zestig jaren, en hij gewon Methusalach.