23 Zo waren al de dagen van Henoch driehonderd vijf en zestig jaren.