24 Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer; want God nam hem weg.