25 En Methusalach leefde honderd zeven en tachtig jaren, en hij gewon Lamech.