28 En Lamech leefde honderd twee en tachtig jaren, en hij gewon een zoon.