31 Zo waren al de dagen van Lamech zevenhonderd zeven en zeventig jaren; en hij stierf.