8 Zo waren al de dagen van Seth negenhonderd en twaalf jaren; en hij stierf.