9 En Enos leefde negentig jaren, en hij gewon Kenan.