Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 50:1

1 Toen viel Jozef op zijns vaders aangezicht, en hij weende over hem, en kuste hem.