12 En zijn zonen deden hem, gelijk als hij hun geboden had;