19 En Jozef zeide tot hen: Vreest niet; want ben ik in de plaats van God?