Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 50:23

23 En Jozef zag van Efraim kinderen, van het derde gelid; ook werden de zonen van Machir, den zoon van Manasse, op Jozefs knieen geboren.