Christmas Bible Reading Plan - Start Now!


Genesis 50:25

25 En Jozef deed de zonen van Israel zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn beenderen van hier opvoeren!