6 En Farao zeide: Trek op en begraaf uw vader, gelijk als hij u heeft doen zweren.