10 En het geschiedde na die zeven dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren.