15 En van alle vlees, waarin een geest des levens was, kwamen er twee en twee tot Noach in de ark.