18 En de wateren namen de overhand, en vermeerderden zeer op de aarde; en de ark ging op de wateren.