20 Vijftien ellen omhoog namen de wateren de overhand, en de bergen werden bedekt.