22 Al wat een adem des geestes des levens in zijn neusgaten had, van alles wat op het droge was, is gestorven.