24 En de wateren hadden de overhand boven de aarde, honderd en vijftig dagen.