5 En Noach deed, naar al wat de HEERE hem geboden had.