Genesis 7:8

8 Van het reine vee, en van het vee, dat niet rein was, en van het gevogelte, en al wat op den aardbodem kruipt,
Do Not Sell My Info (CA only)