10 En hij verbeidde nog zeven andere dagen; toen liet hij de duif wederom uit de ark.