14 En in de tweede maand, op den zeven en twintigsten dag der maand, was de aarde opgedroogd.